Huisregels

Huisregels Praktijk de Jong

Wij verzoeken u bij binnenkomst zich te melden aan de balie en daarbij uw (geldige) legitimatiebewijs en zorgpas gereed te houden.

Wij vragen u om niet te bellen met uw telefoon wanneer u in onze wachtruimte verblijft en het geluid van uw telefoon uit te schakelen. Voor een dringend gesprek verzoeken wij u even naar buiten te lopen. Zorg wel dat u op tijd voor uw beurt weer binnen bent!

U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw juiste gegevens in geval van wijzigingen aan ons worden doorgegeven (zoals verandering van zorgverzekeraar, (email-)adres of telefoonnummer). Praktijk de Jong is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Wij werken alleen op afspraak en hebben geen open spreekuren. Het is dus zinloos om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt. Het afzeggen van uw afspraak mag ook per email, maar voor een nieuwe afspraak moet u ons wel even bellen, of langskomen aan de balie. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens plan kan worden uitgevoerd of zelfs niet door kan gaan.

Wanneer u niet op uw afspraak kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht, conform de betalingsvoorwaarden van de KNMT die wij hanteren. De kosten voor het niet tijdig annuleren van uw afspraak, bedragen € 1,00 per minuut gereserveerde tijd. Bij herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraak of te laat afzeggen van uw afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Wij vragen u bij uw eerste bezoek aan ons om een gezondheidsvragenlijst in te vullen en ons vóór elke behandeling informatie te geven betreffende uw medische gegevens, zoals medicijn gebruik, over hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, en dergelijke. Het is handig om een medicijnenlijst van de apotheek mee te nemen indien u medicijnen gebruikt of wanneer er wijzigingen zijn in uw medicatie. Dit is belangrijk voor uw gezondheid.

Wij maken gebruik van Infomedics voor de tandartsnota’s. Zij sturen de nota eerst naar uw zorgverzekeraar en voor uw eigen bijdrage ontvangt u van hen een nota, bij voorkeur per email. Wilt u alleen per post uw nota’s van Infomedics ontvangen, dan kunt u dat bij ons aangeven.

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Op onze website kunt u de tarieven en uitleg daarover terugvinden.

Voor geplande behandelingen boven de € 250,00 ontvangt u van ons een begroting. Met deze begroting kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar nagaan wat daarvoor uw eigen bijdrage is en wat zij vergoeden. Houdt u er rekening mee, dat voor vergoedingen vanuit uw basisverzekering ook een eigen risico van toepassing kan zijn!

Wij adviseren u dringend onze praktijk regelmatig te bezoeken, om uw mondgezondheid zoveel mogelijk op peil te houden. Over het algemeen geldt voor kinderen en volwassenen dat het verstandig is om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. Heeft u geen eigen tanden en kiezen meer (én geen implantaten), dan is één controle per jaar voldoende.

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. We kunnen dan met u overleggen hoe we er samen kunnen uitkomen. Lukt dit niet, dan kunt u gebruiken maken van een link op onze website, waarmee u terecht komt bij de KNMT. Daar vindt alle informatie over wat u in zo’n situatie kunt doen. Agressief gedrag, verbaal of fysiek, wordt door ons absoluut niet getolereerd. Wij zullen u dan verzoeken u uit te schrijven en een andere tandarts te zoeken.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Openingstijden